CHODŹ ZE MNĄ NA TAŃCE

Czy zabrałby mnie Pan na tańce ?